Zrealizowane w ramach EFS

Informacje na temat zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w poszczególnych latach, zamieszczone są w zakładkach obok.