REKRUTACJA 2017/2018

REKRUTACJA DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
LUBUSKIEJ WK OHP
na rok szkolny 2017/2018


OFERUJEMY:

• zdobycie wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego poprzez naukę w Gimnazjum dla Dorosłych, Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, Szkole Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, Szkole Podstawowej dla Dorosłych,

• zdobycie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych poprzez naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz Zasadniczej Szkole Branżowej I stopnia,

• młodzieży zamiejscowej oferujemy możliwość zamieszkania w internatach (bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie) w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w:  Zielonej Górze, Międzyrzeczu, Strzelcach Krajeńskich, Wiechlicach oraz Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowej Soli,

• przygotowanie zawodowe w formie zatrudnienia na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

• wynagrodzenie za pracę wraz z pochodnymi.

Pozostałe jednostki bez zakwaterowania: Hufiec Pracy w Słubicach, Hufiec Pracy w Świebodzinie, Hufiec Pracy w Żarach, Hufiec Pracy w Krośnie Odrz., Hufiec Pracy w Lubsku, Hufiec Pracy w Gorzowie Wlkp., Hufiec Pracy we Wschowie.

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty w sekcji "Jak zostać naszym uczestnikiem".