Realizowane w ramach EFS

STAWIAM NA PRZYSZŁOŚĆ

 

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP aktualnie realizuje projekt pt. „Stawiam na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadrzędnym celem tego działania jest wsparcie młodych osób w wieku 15-17 lat, które pomoże w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz poprawi ich sytuację na rynku pracy.

Kto może skorzystać z projektu?

        osoby bierne zawodowo (niezarejestrowana w Urzędzie Pracy);

        osoby nie uczące się;

        osoby w wieku 15-17 lat;

        również osoby z niepełnosprawnością.

Podczas realizacji projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

        indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego;

        grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;

        indywidualne konsultacje psychologiczne;

        zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży;

        warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych;

        kurs komputerowy ECDL lub kurs o równoważnym standardzie.

Jednostka zaangażowana w działanie:

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich

ul. Aleja Wolności 42, 66 - 500 Strzelce Kraj.

tel. / fax: 95 76 33 219, e-mail: osiw.strzelce@ohp.pl

Kierownik Ośrodka - Krzysztof Woźniak

KOORDYNACJA

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Zespół Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

tel.: 68 328 48 82