OSIW ZIELONA GÓRA


ul. Zamenhofa 1
65 – 186 Zielona Góra
tel.: 68 452 61 52
e-mail: osiw.zgora@ohp.pl

Kierownik - Karolina MINIACH
p.o. Zastępcy Kierownika - Agnieszka CHROMICZ
Pedagog - Alina KIRAGA

Wychowawcy: Joanna MALIWIECKA, Kinga MOKRZAN, Włodzimierz NAJDER, Joanna FLESZER, Przemysław GAPIŃSKI, Waldemar SADURSKI, Agnieszka KRYNICKA -DOBRAS.

Informacje w sprawach rekrutacji udzielane są w dni powszednie w godzinach od 8.00 – 15.00 pod tel. 68 452 61 52

Informacja o Ośrodku
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze funkcjonuje w obecnej formie od września 2014 r. Jest placówką z zakwaterowaniem.

Uczestnicy OSiW mają możliwość skorzystania z internatu z nowocześnie wyposażonymi pokojami z węzłami sanitarnymi, stołówki i profesjonalnej kuchni, sali komputerowej, a także sal dydaktycznych, świetlicy, siłowni oraz sali gimnastycznej. Na terenie obiektu uczestnicy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do sieci internetowej WiFi.

Na terenie hufca działają następujące warsztaty zawodowe:
• warsztat instalacji i sieci elektroenergetycznej,
• warsztat ogólnobudowlany,
• warsztat instalatorstwa sanitarnego,
• warsztat gastronomiczny.

Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników OHP jest całkowicie bezpłatne. Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych (podręczników). Uczestnicy za pracę podczas zajęć praktycznej nauki zawodu otrzymują wynagrodzenie.
Uczniowie kończą edukację ze świadectwem Szkoły Publicznej Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Więcej informacji można znaleźć na naszym profilu Facebook

OSiW w Zielonej Górze jest jednostką, która swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica. Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra.

Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania na rzecz młodzieży środowiska lokalnego. Zielonogórski OSiW stwarza młodzieży warunki do podwyższania wiedzy ogólnej oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych. Prowadzimy działalność wychowawczą, resocjalizacyjną i profilaktyczną.

Dzięki funkcjonowaniu w LWK OHP Centrum Edukacji i Młodzieży, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowego Biura Pracy, stwarzamy możliwości nabywania umiejętności poruszania się na rynku pracy krajowym i zagranicznym.

Absolwenci naszego OSiW mają otwartą drogę do kontynuowania dalszej nauki. Wielu z nich zdało egzamin maturalny, znane są przypadki zakładania działalności gospodarczej. Kończąc nasze szkoły absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności zawodowe, które wykorzystuje w pracy zawodowej na terenie kraju i za granicą.

Oferta edukacyjna

Proponujemy następujące formy kształcenia:

• Szkoła Podstawowa dla Dorosłych – klasa VII i VIII - przyuczenie do wykonywania określonej pracy m.in. w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych, elektryk, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, sprzedawca, kucharz, fryzjer,
• Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy - klasa III - przyuczenie do wykonywania określonej pracy m.in. w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych, elektryk, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, sprzedawca, kucharz, fryzjer,
• Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia – klasa I i II - nauka zawodu mi.in.: murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych, elektryk, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, sprzedawca, kucharz, fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy;
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa - klasa III - nauka zawodu mi.in.: murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych, elektryk, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, sprzedawca, kucharz, fryzjer, lakiernik, blacharz samochodowy;

Warunki przyjęcia i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie:


Zajęcia dodatkowe dla młodzieży
Organizujemy dla młodzieży dodatkowe zajęcia w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego - zgodnie ze zgłaszanym przez uczestników zapotrzebowaniem. Na terenie OSiW Zielona Góra działają koła zainteresowań: cukiernicze, plastyczne, sportowe, wokalno-teatralne oraz turystyczne.

Nasza młodzież działa na rzecz środowiska lokalnego angażując się we współpracę z Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze, Domem Samotnej Matki w Zielonej Górze, Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze, Przedszkolem Publicznym nr. 11 w Zielonej Górze, świetlicą środowiskową „Aniołkolatki”, Zespołem Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Zielonej Górze.

Podczas pobytu w naszym ośrodku młodzież ma możliwość uczestniczenia w projektach PNWM i programach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Realizacja tego typu projektów przyczynia się do rozwoju zawodowego i osobistego naszych uczestników.