OSiW WIECHLICE


ul. Jesionowa 3

67-300 Szprotawa

tel/fax. 68 376-22-55

kom. 509-591-711

e-mail: sekretariat@osiw-wiechlice.ohp.pl

Kierownik Ośrodka - Urszula SŁOMIŃSKA

Zastępca Kierownika - Anna ERDMAN-OCHRYMCZUK

Pedagog – Grzegorz SASIN

Kierownik internatu - p. o. Patrycja ZARZYCKA

Wychowawcy - Aleksandra DUDZIK, Joanna ŻYBURA, Alicja CEPAK, Piotr KLUSEK, Mariusz ŁOSYK, Maciej SIEMIĄTKOWSKI, Jacek SOBCZYŃSKI, Andrzej RYDLAK


Informacje o Ośrodku:


Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach jest jednym z czterech funkcjonujących w województwie lubuskim. Na mapie placówek edukacyjnych zachodniej polski działa od 1997 roku. Ośrodek kieruje swą ofertę do młodzieży mającej problemy społeczne i edukacyjno-dydaktyczne.

Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania na rzecz młodzieży ze środowiska lokalnego. OSiW stwarza młodzieży warunki do podwyższania wiedzy ogólnej oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych. Prowadzimy działalność wychowawczą, resocjalizacyjną i profilaktyczną.Absolwenci naszego OSiW mają otwartą drogę do kontynuowania dalszej nauki lub podjęcia pracy na rynku krajowym i zagranicznym.


Uczestnicy OSiW mają możliwość skorzystania z internatu z nowocześnie wyposażonymi pokojami 2, 3 i 4 osobowymi, Wi-Fi, pracownią komputerową, siłownią, świetlicami. Do dyspozycji jest kompleks rekreacyjny z wiatą i grillem, boiska tartanowe i trawiaste oraz dwie sale gimnastyczne. Na terenie Ośrodka działa Świetlica Środowiskowa, której działania skierowane są do uczestników OHP oraz społeczności lokalnej.


Na terenie Ośrodka działają następujące warsztaty zawodowe:


- warsztat instalacji i sieci elektroenergetycznej,

- warsztat ogólnobudowlany,

- warsztat stolarski,

- warsztat krawiecki,

- warsztat gastronomiczny

- warsztat fryzjerski.

Internat, wyżywienie i podręczniki dla uczestników OHP są całkowicie bezpłatne. Dodatkowo uczestnicy otrzymują wynagrodzenie za pracę podczas zajęć praktycznej nauki zawodu.


Oferta edukacyjna


Proponujemy następujące formy kształcenia:

  • Szkoła Podstawowa, klasa VII-VIII: przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
  • Gimnazjum, klasa III: przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
  • Szkoła Branżowa I stopnia, klasa I, II: nauka zawodu..

Kształcimy w zawodach:

murarz-tynkarz, stolarz, krawiec, kucharz, fryzjer, elektryk,

Uczestnicy kończą edukację ze świadectwem Niepublicznego Zespołu Szkół w Wiechlicach

!!Informacje w sprawach rekrutacji udzielane są w dni powszednie w godzinach od 7:45 – 15:45 pod tel. 68 376 22 55 lub kom. 509 591 711

Więcej informacji można znaleźć na naszym profilu Facebook


Zajęcia dodatkowe dla młodzieży.


Organizujemy dla młodzieży wycieczki, kursy dokształcające oraz dodatkowe zajęcia w ramach kół zainteresowań: muzycznego, artystycznego, sportowego,turystycznego, historycznego, informatycznego, plastycznego, katolickiego oraz młodego mechanika.


Nasza młodzież pracuje na rzecz środowiska lokalnego angażując się we współpracę z instytucjami funkcjonującymi w naszym regionie tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie, Powiatowy Dom Dziecka w Szprotawie, Szprotawski Dom Kultury, Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie, Towarzystwo Bory Dolnośląskie w Szprotawie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie, Koło Łowieckie Ponowa w Wymiarkach, 11 Batalion Dowodzenia im. Gen. Broni Zygmunta Sadowskiego w Żaganiu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szprotawie, Poradnia „Pomocna Dłoń” w Szprotawie, Klub Sportowy Sprotavia, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu, Nadleśnictwo Szprotawa.


Ośrodek realizuje spotkania i wymiany międzynarodowe współfinansowane w ramach funduszy Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Naszym partnerem ze strony niemieckiej jest CJD - Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Berlin.