OSiW NOWA SÓL

ul. Staszica 1a
67 - 100 Nowa Sól
tel. 68 387 20 67
fax: 68 387 20 67
e-mail: shp.nowasol@ohp.pl

p.o. Kierownika jednostki: Agnieszka Żółtańska -Paździor
Zastępca Komendanta:
Wychowawcy: 

Renata Frąckowiak, Leszek Lewandowski, Bogumił Potażnik, Waldemar Sadurski


Informacja o Hufcu
Początki działalności hufca sięgają 1969 roku.

Ośrodek Szkolenia i Wychowaniaw Nowej Soli jest jednostką, która swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy: jedna gmina miejska: Nowa Sól, trzy gminy miejsko - wiejskie: Bytom Odrzański, Kożuchów, Nowe Miasteczko oraz cztery gminy wiejskie: Kolsko, Nowa Sól, Otyń, Siedlisko.

Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania na rzecz młodzieży środowiska lokalnego.

Prowadzimy działalność wychowawczą, resocjalizacyjną i profilaktyczną.


Absolwenci naszego OSIW mają otwartą drogę do kontynuowania dalszej nauki.

Od września 2012 r. w nowosolskim OSIW działa internat z nowocześnie wyposażonymi pokojami, węzłami sanitarnymi, stołówką i profesjonalną kuchnią, biblioteką, dwiema salami komputerowymi, a także salami dydaktycznymi, pokojami zainteresowań, dwiema świetlicami, klubem pracy, warsztatem gastronomicznym i pracowniami: krawiecką i fryzjerską, z których będzie mogła korzystać również młodzież ze środowiska lokalnego. Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników OHP jest całkowicie bezpłatne.

Oferta edukacyjna
Proponujemy następujące formy kształcenia:
  • Gimnazjum dla Dorosłych, klasa I (status ucznia).
  • Gimnazjum dla Dorosłych, klasa II-III: przyuczenie do wykonywania określonej pracy m.in. w zawodach:kucharz, sprzedawca, stolarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz samochodowy, lakiernik, blacharz samochodowy, cukiernik, piekarz, dukarz, krawiec, tapicer.
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa I-III; nauka zawodu: kucharz, sprzedawca, piekarz, murarz - tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, krawiec.
!! Warunki przyjęcia i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja

Zajęcia dodatkowe dla młodzieży
W siedzibie hufca działa Świetlica Socjoterapeutyczna, która jest miejscem, w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania. W świetlicy propaguje się zdrowy tryb życia, kształtuje właściwe nawyki zdrowotne, przygotowuje uczestników do samodzielności. Świetlica prowadzi zajęcia wyrównawcze, zajęcia integracyjne oraz zajęcia edukacyjne.

Organizujemy dla młodzieży dodatkowe zajęcia w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego:
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia sportowe (piłka nożna, wycieczki rowerowe).