OSIW MIĘDZYRZECZ

ul. Piastowska 18
66-300 Międzyrzecz
tel.: 95 741 10 80, 95 742 06 39
e-mail: osiw.mrzecz@ohp.pl

Kierownik Ośrodka - Adam DURAJCZYK
Zastępca Kierownika - Rafał TOMASZEWSKI
Pedagog - Olga HRABCZAK
Wychowawcy - Anna PIETRUSIK, Ewelina URBANEK-CYFKA, Anna WYRZYKIEWICZ, Leszek KAMIŃSKI.

Informacje o ośrodku:
Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Międzyrzeczu jest jednym z czterech funkcjonujących w województwie lubuskim.

OSiW funkcjonuje od 1972 roku. Budynek, posiada internat na 70 miejsc, w którym młodzież znajduje opiekę, wyżywienie i warunki socjalne, sale wykładową wyposażoną w TV i DVD. Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników OHP jest całkowicie bezpłatne.

W obiekcie internatowym znajdują się: pomieszczenia biurowe, sala Młodzieżowego Centrum Kariery, świetlica, stołówka na 70 osób, izolatka. pokoje uczestników, sala wykładowa, mini-siłownia, sala komputerowa pokój do nauki, mini-biblioteka.

Uczestnikami zajmuje się profesjonalnie wyszkolona kadra, ciągle podnosząca swoje kwalifikacje, prowadząca zajęcia wychowawcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne.

Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników OHP jest całkowicie bezpłatne.

Na terenie Ośrodka działa Młodzieżowe Centrum Kariery, gdzie doradcy zawodowi prowadzą zajęcia dzięki, którym młodzież zdobywa umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Dodatkowe informacje możesz znaleźć na profilu Facebook pod nazwą Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Międzyrzeczu.

Oferta edukacyjna
Proponujemy następujące formy kształcenia:
  • 7 i 8 klasa Szkoły Podstawowej dla Dorosłych - przyuczenie do wykonywania określonej pracy w zawodach: ślusarz, murarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji sanitarnych, sprzedawca.
  • Szkoła branżowa I stopnia - nauka zawodu: operator maszyn skrawających, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych.
!! Warunki przyjęcia i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja

Zajęcia dodatkowe dla młodzieży
W czasie wolnym od zajęć uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań uczestnicząc w różnego rodzaju kołach:
- sportowo-turystyczne, matematyczne, plastyczne, geograficzne.