Od Szkolenia do Zatrudnienia

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP realizuje kolejny projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Głównym celem przedsięwzięcia, realizowanego od września 2017 r. do sierpnia 2018 r. – jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych od 18 do 24 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Kto może skorzystać z projektu?
Powinna to być osoba:
 • bierna zawodowo (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy), nieucząca się
 • w wieku od 18 do 24 lat
 • posiadająca niskie kwalifikacje zawodowe lub ich brak
Zapraszamy również osoby z niepełnosprawnościami.


Planowane formy wsparcia, które będą dobrane indywidualnie do potrzeb uczestników:
 • Kursy prawa jazdy kat. B
 • Kursy zawodowe (np. sprzedawcy-fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej, spawacza, operatora wózka jezdniowego, organizatora usług gastronomicznych i inne)
 • Kursy językowe
 • Kursy komputerowe
 • Kreowanie wizerunku połączone z usługą stylisty
 • Zajęcia z doradcą zawodowym oraz wsparcie psychologiczne
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium

Zapewniamy:
 • Dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia
 • Catering w trakcie zajęć grupowych
 • Stypendium szkoleniowe lub stażowe
 • Ubezpieczenie NNW


Udział w projekcie jest bezpłatny !


Jednostki realizujące projekt

Lp.
Nazwa jednostki wdrażającej projekt
Lokalizacja jednostki OHP Kontakt
1. CEiPM Zielona Góra 65-186 Zielona Góra,
ul. Zamenhofa 1
68 328 48 77;
Kalina Klepacz - k.klepacz@ohp.pl
2. MCK Żary 68-200 Żary,
ul. Górnośląska 2
48 690 505 301
Marlena Kowalczuk - mck.zary@ohp.pl
3. MCK Żagań 68-100 Żagań,
ul. Rybacka 38
68 375 87 73
Małgorzata Królak - mck.zagan@ohp.pl
4. ŚHP Nowa Sól 67-100 Nowa Sól,
ul. Staszica 1A
68 387 20 67
Beata Stankiewicz - shp.nowasol@ohp.pl
5. HP Lubsko 68-300 Lubsko,
ul. Dworcowa 2
68 451 33 85
Inez Tułacz - hp.lubsko@ohp.pl
6. HP Krosno Odrzańskie 66-600 Krosno Odrz.,
ul. Szkolna 1
68 383 50 22 wew. 208
Grażyna Piętka - hp.krosnoodrz@ohp.pl
7. CEiPM Gorzów Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp.,
ul. Podmiejska Boczna 12
95 732 65 44
Lidia Bytniewska - ceipm.gorzow@ohp.pl
8. MCK Międzyrzecz 66-300 Międzyrzecz, ul. Piastowska 18 95 741 10 80 wew. 26
Katarzyna Szerszeniów mck.miedzyrzecz@ohp.pl
9. MCK Kostrzyn n. Odrą 66-470 Kostrzyn n. Odrą,
ul. Graniczna 1A
95 722 00 30
Agnieszka Zwierzchaczewska i Joanna Piątek
mck.slubice@ohp.pl i mck.kostrzyn@ohp.pl
10. MCK Skwierzyna 66-440 Skwierzyna,
ul. Sportowa 1
48 508 307 475
Lidia Bytniewska i Ewelina Semkło – mck.skwierzyna@ohp.pl
11. OSiW Strzelce Kraj. 66-500 Strzelce Kraj.,
Aleja Wolności 42
95 763 32 19
Krzysztof Woźniak - osiw.strzelce@ohp.pl
12. HP Gorzów Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp.,
ul. Podmiejska Boczna 12
95 732 65 44 wew. 29
Edyta Waszak - hp.gorzow@ohp.plKOORDYNACJA
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Zespół Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra
tel.: 68 328 48 82