HP ZARY

ul. Górnośląska 26 
68 – 200 Żary 
tel. 68 470 36 05 
e-mail : hp.zary@ohp.pl

Komendant: Elżbieta Płodzich
Zastępca Komendanta: Ewa Bartos 
Wychowawcy: Dorota Chomik, Dawid Nowakowski, Jarosław Mazur, Jan Malinowski 

Informacja o hufcu 
Ochotniczy Hufiec Pracy 4 – 5 DKM w Żarach działa od dnia 1 sierpnia 1985 roku. 

Hufiec Pracy w Żarach jest jednostką, która swoim zasięgiem obejmuje gminę Żary oraz Żagań. 

Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania z zakresu kształcenia i wychowania młodzieży w wieku 15-18 roku życia, stwarza też warunki do uzupełnienia wiedzy ogólnej i podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Dysponujemy świetlicą i pracownią komputerową, z których uczestnicy korzystają podczas różnego rodzaju zajęć np. imprez okolicznościowych, spotkań, szkoleń i zajęć pozalekcyjnych.W czasie wolnym młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowych. Wychowankowie uczestniczą w projektach PNWM i programach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, a także w programach wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Absolwenci naszego Hufca Pracy mają otwartą drogę do kontynuowania dalszej nauki. Wielu z nich ukończyło Zasadnicze Szkoły Zawodowe, szkoły średnie a nawet studia licencjackie, bądź też podjęło pracę za granicą. Absolwenci naszej placówki doskonale wyposażeni są w wiedzę i umiejętności zawodowe, które wykorzystują w przyszłej karierze zawodowej. Dzięki współpracy z licznymi zakładami pracy znajdującymi się na terenie powiatu żarskiego i żagańskiego młodzież ma możliwość kształcenia w wielu różnych zawodach. 

Oferta edukacyjna 
Proponujemy następujące formy kształcenia:
  •  Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, klasa VII i VIII: przyuczenie do wykonywania określonej pracy m. In. w zawodach: betoniarz- zbrojarz, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kamieniarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji budowlanych, lakiernik samochodowy, dekarz, cieśla , kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, przetwórca mięsa, rolnik, monter operator maszyn i pojazdów rolniczych.
  • Szkoła Branżowa  Pierwszego Stopnia klasa I – III : nauka zawodu m. in. betoniarz- zbrojarz, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kamieniarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji budowlanych, lakiernik samochodowy, dekarz, cieśla , kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, przetwórca mięsa, rolnik, monter operator maszyn i pojazdów rolniczych.
!! Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja