HP SWIEBODZIN

ul. Cegielniana 2 
66-200 Świebodzin 
tel: 68 475 47 75 
e-mail: hp.swiebodzin@ohp.pl

Komendant: Marcin Hasek 
Wychowawcy: Małgorzata Kaliszak, 

Informacje w sprawie rekrutacji udzielane są w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu 68 475 47 75. 

Informacje o Hufcu 

Hufiec Pracy w Świebodzinie funkcjonuje od 1972 roku. Placówka mieści się w budynku  Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania na rzecz młodzieży wywodzącej się ze środowiska lokalnego. Hufiec Pracy w Świebodzinie  umożliwia zainteresowanej młodzieży uzupełnienie wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły podstawowej  oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Prowadzona jest działalność o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym.

Dodatkowo młodzież spełniająca określone kryteria ma możliwość uczestniczenia w projektach i programach współfinansowanych m.in. przez Europejski Fundusz Społeczny. 

Prowadzony jest wolontariat na rzecz społeczności lokalnej. Uczestnicy hufca zaangażowani są w realizację wojewódzkich i autorskich programów o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym.


Oferta edukacyjna 

Hufiec Pracy w Świebodzinie oferuje możliwość uzupełnienia wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły podstawowej – klasa VII i VIII (w których oprócz zajęć teoretycznych odbywa się również przyuczenie do wykonywania określonej pracy na zasadzie płatnych praktyk w zakładach pracy znajdujących się na terenie gminy Świebodzin). 

W klasie VII i VIII szkoły podstawowej przysposabiającej do pracy oferujemy naszym uczestnikom odbywanie przyuczenia do wykonywania określonej pracy w zawodach: cukiernika, fotografa, kucharza, mechanika pojazdów samochodowych, montera sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarza-tynkarza, piekarza, rolnika, stolarza i ślusarza.

!! Warunki przyjęcia do hufca i dokumenty wymagane przy rekrutacji - czytaj na stronie: Rekrutacja. 


Zajęcia dodatkowe 

Pracownicy hufca, a także współpracujący z naszą jednostką specjaliści prowadzą z uczestnikami zajęcia wychowawcze, edukacyjne i profilaktyczne. Ponadto w hufcu odbywają się również zajęcia artystyczne, sportowo-rekreacyjne, a także zajęcia wyrównawcze.