HP SŁUBICE

ul. Niepodległości 13 
69 – 100 Słubice 
tel. 95 758 31 34 
e.mail: hp.slubice@ohp.pl

Komendant: Jan Haufa 
Wychowawcy: Monika Jasiniak, Agnieszka Parciana-Raźna 

Informacje w sprawie rekrutacji udzielane są w dni powszednie w godz. 8.00 -15.00 pod nr tel. 95 758 31 34. 

Informacje o Hufcu Pracy 
Hufiec Pracy 4-13 powstał w 2002 r. Jest jednostką bez zakwaterowania. Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania na rzecz młodzieży ze środowiska lokalnego. Do hufca przyjmowana jest młodzież w wieku 15-18 lat, która ze względu na sytuację życiową chce realizować obowiązek szkolny łącząc naukę z pracą zarobkową. Uczestnik ma możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie gimnazjalnym z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy.

W czasie wolnym młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w projektach PNWM, programach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Wychowankowie angażowani są w realizację programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Oferta edukacyjna 
Proponujemy następujące formy kształcenia: 
  • Gimnazjum dla Dorosłych, klasa I (status ucznia). 
  • Gimnazjum dla Dorosłych, klasa II-III: przyuczenie do wykonywania określonej pracy m.in. w zawodach: sprzedawca, cukiernik, fryzjer, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz, blacharz samochodowy, stolarz.
!! Warunki przyjęcia do Hufca Pracy i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja