HP KROSNO ODRZ.


ul. Szkolna 1 
66-600 Krosno Odrzańskie 
tel. 68 383 50 22 wew. 208 
fax 68 383 50 22 
e.mail: hp.krosnoodrz@ohp.pl

Komendant: Grażyna PIĘTKA 
Wychowawcy: Joanna BAGIŃSKA, Paulina KONOPSKA

Informacja o Hufcu 
HP w Krośnie Odrzańskim jest jednostką, która swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy: Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin, Maszewo i Krosno Odrzańskie.Placówka działa jako hufiec bez zakwaterowania. Nasza oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 15-18 lat, która chce realizować obowiązek szkolny łącząc naukę z pracą zarobkową. Uczestnik ma możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie gimnazjalnym z przyuczeniem do określonej pracy oraz na poziomie zawodowym z nauką zawodu, zakończona uzyskaniem kwalifikacji.

W czasie wolnym młodzież może rozwijać swoje umiejętności i pasje w działających kołach artystycznym i sportowym. Kadra OHP zapewnia młodzieży szereg dodatkowych zajęć rekreacyjno – sportowych i kulturalno – oświatowych, a także kompensacyjno – wyrównawczych. 

Młodzi ludzie mogą realizować się jako wolontariusze. Nasza jednostka współpracuje z placówkami działającymi na rzecz dzieci, a także osób niepełnosprawnych i starszych. Poza tym młodzież ma możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju projektach PNWM i programach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Europejskigo, a także w programach wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Dzięki współpracy z licznymi zakładami pracy znajdującymi się na terenie Krosna Odrzańskiego ijego okolic młodzież ma możliwość kształcić w wielu zawodach.

Oferta edukacyjna
Proponujemy następujące formy kształcenia:
  • Gimnazjum dla Dorosłych, klasa II-III: przyuczenie do wykonywania określonej pracy m.in. w zawodachoperator urządzeń przemysłu chemicznego, sprzedawca,murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik.
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, klasa I-III; nauka zawodu mi.in:fryzjer, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, elektryk, stolarz, kucharz, sprzedawca, murarz – tynkarz, ,mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik
!! Warunki przyjęcia i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja