HP GORZOW WLKP.

al. 11 Listopada 91 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel./fax: 95 732 65 44 w. 29
e-mail: hp.gorzow@ohp.pl

p.o. Komendanta: Grzegorz Olejniczak
Wychowawcy: Izabela Nir-Skibska,  Leonarda Pawlak, Marta Rydzyńska

Hufiec Pracy Gorzowie Wielkopolskim jest jednostką bez zakwaterowania. Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania na rzecz młodzieży środowiska lokalnego. Do hufca przyjmowana jest młodzież w wieku 15-18 lat, która ze względu na sytuację życiową chce realizować obowiązek szkolny łącząc naukę z pracą zarobkową. Uczestnik ma możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie szkoły podstawowej z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy.

W czasie wolnym młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w zajęciach prowadzonych w świetlicy. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w projektach  i programach unijnych. Uczestnicy hufca angażowani są w realizację programów wojewódzkich, autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

 

Dzięki zajęciom powadzonym przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej młodzież przed podjęciem nauki bada swoje predyspozycje zawodowe, a następnie zdobywa umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

Oferta edukacyjna 

Proponujemy następujące formy kształcenia:

  • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, klasa VII - VIII: przyuczenie do wykonywania określonej pracy m.in. w zawodach: ogrodnik, cukiernik, piekarz, sprzedawca, kucharz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, elektromechanik, blacharz,  mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy.

!! Warunki przyjęcia i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja

Informacje OSIW ZIELONA GÓRA OSIW WIECHLICE