HP GORZOW WLKP.

al. 11 Listopada 91 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel./fax: 95 732 65 44 w. 29
e-mail: hp.gorzow@ohp.pl

Komendant: Edyta Waszak
Wychowawcy:Janusz Jabłoński, Izabela Nir-Skibska, Grzegorz Olejniczak, Leonarda Pawlak, Grzegorz Kwaśniewski,

Hufiec Pracy Gorzowie Wielkopolskim jest jednostką bez zakwaterowania. Placówka ma charakter otwarty i realizuje zadania na rzecz młodzieży środowiska lokalnego. Do hufca przyjmowana jest młodzież w wieku 15-18 lat, która ze względu na sytuację życiową chce realizować obowiązek szkolny łącząc naukę z pracą zarobkową. Uczestnik ma możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie gimnazjalnym z przyuczeniem wykonywania do zawodu.

W czasie wolnym młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w zajęciach o charakterze rekreacyjno-sportowym i kulturalno-oświatowych oraz artystycznym prowadzonych w świetlicy. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w projektach PNWM i programach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Wychowankowie angażowani są w realizację programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Dzięki zajęciom powadzonym przez doradców zawodowych z Młodzieżowego Biura Pracy młodzież zdobywa umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Oferta edukacyjna 
Proponujemy następujące formy kształcenia:
  • Gimnazjum dla Dorosłych, klasa I (status ucznia).
  • Gimnazjum dla Dorosłych, klasa II-III: przyuczenie do wykonywania określonej pracy m.in. w zawodach: ogrodnik, tapicer, cukiernik, piekarz, sprzedawca, kucharz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy.
!! Warunki przyjęcia i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja