Dane kontaktowe

Lubuska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra

tel. 68 328 48 70
fax. 68 328 48 71
e-mail: lwk.zgora@ohp.pl

NIP: 929-00-06-411
REGON: 001036632