Akcja Aktywizacja

AKCJA AKTYWIZACJA – YEI

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP realizuje kolejny projekt w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Głównym celem przedsięwzięcia „Akcja aktywizacja – YEI”, które trwa do sierpnia 2017 - roku jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych od 16 do 24 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 

Projekt przewiduje formy wsparcia, które zostaną dostosowane do preferencji uczestników, a także do ich predyspozycji: 
 • doradztwo zawodowe – indywidualne i grupowe, 
 • porady psychologiczne - indywidualne i grupowe wraz z zajęciami z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, 
 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych dla młodszej grupy projektowej, 
 • kursy: języka obcego, komputerowe, ECDL, prawo jazdy kat. B oraz przedsiębiorczości, 
 • kreowanie wizerunku, 
 • kwalifikacyjne kursy wraz ze stypendium zawodowe oraz kursy zawodowe, 
 • stypendium szkoleniowe na zakończenie kursów zawodowych,- pośrednictwo pracy, 
 • płatne 3-miesięczne staże zawodowe. 

Uczestnicy projektu „Akcja aktywizacja- YEI” mogą korzystać także z: 
 • bezpłatnego wyżywienia, 
 • dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, 
 • pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem, 
 • ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia zdrowotnego, 
 • wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. 

PLAN NABORU 
Liczba uczestników w skali województwa lubuskiego: 100 osób z kategorii NEET (które się nie uczą i nie pracują) 
 • w tym 20 osób w wieku 15-16 lat, 
 • w tym 20 osób w wieku 16-17 lat, 
 • w tym 60 osób w wieku 18-24 lata, w tym: 51 osób biernych zawodowo, 9 bezrobotnych (w tym 7 długotrwale bezrobotnych), 
 • w tym 11 osób niepełnosprawnych. 
Deklaracje przystąpienia do poszczególnych grup projektowych znajdują się na dole strony.

JEDNOSTKI OHP REALIZUJĄCE PROJEKT

Grupa I
A 15 – 16 lat
Hufiec Pracy
w Słubicach
ul. Niepodległości 13, 69 – 100 Słubice tel. 95 758 31 34
e-mail: hp.slubice@ohp.pl
Koordynator: Jan Haufa
Opiekun: Agnieszka Parciana-Raźna
Ośrodek Szkolenia i Wychowania
w Wiechlicach
Wiechlice, ul. Jesionowa 3, 67-300 Szprotawa tel. 68 376-22-55,
e-mail: sekretariat@osiw-wiechlice.ohp.pl
Koordynator: Leszek Ochrymczuk
Opiekun: Jan Radzimski
Grupa I
B 16 – 17 lat
Ośrodek Szkolenia i Wychowania
w Zielonej Górze
ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra tel. 68 452 61 52,
e-mail: osiw.zgora@ohp.pl
Koordynator: Agnieszka Chromicz
Opiekun: Agnieszka Krynicka-Dobras
Hufiec Pracy
w Żarach
ul. Górnośląska 26, 68 – 200 Żary tel. 68 470 36 05
e-mail:hp.zary@ohp.pl
Koordynator: Elżbieta Płodzich
Opiekun: Ewa Bartos
Grupa II
18 – 24 lata
Hufiec Pracy
w Lubsku
ul. Dworcowa 2, 68-300 Lubsko tel. 68 451 33 85
e-mail:hp.lubsko@ohp.pl
Koordynator: Agnieszka Lisowska
Opiekun: Anna Witczak-Czapnik
Hufiec Pracy
w Świebodzinie
ul. Cegielniana 2, 66-200 Świebodzin tel. 68 475 47 75
e-mail:hp.swiebodzin@ohp.pl
Koordynator: Marcin Hasek
Opiekun: Iwona Jurasz
Hufiec Pracy
we Wschowie
ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa tel. 65 540 32 57 tel kom.: 506 044 498
e-mail:hp.wschowa@ohp.pl
Koordynator: Marek Wojciech
Opiekun: Maciej Sadowski
Młodzieżowe Centrum Kariery
w Żarach
ul. Górnośląska 2 , 68-200 Żary tel. 690 505 301
e-mail:mck.zary@ohp.pl
Koordynator: Marlena Grodowska
Opiekun: Dorota Brzezińska-Sadło
Młodzieżowe Centrum Kariery
w Kostrzynie nad Odrą
ul. Graniczna 1 a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą tel. 95 722 00 30
e-mail:mck.kostrzyn@ohp.pl
Koordynator: Joanna Piątek
Opiekun: Agata Kożuszek
Centrum Edukacji i Pracy
w Gorzowie Wlkp.
ul. Podmiejska Boczna 12, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. 95 732 65 44,
e-mail:ceipm.gorzow@ohp.pl
Koordynator: Lidia Bytniewska
Opiekun: Justyna Krawiec

KOORDYNACJA
Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Zespół Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra
tel.: 68 328 48 82

Opracował:
Zespół Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Lubuskiej WK OHP
Aktualizacja: kwiecień2017