Wszczęte postępowanie "Dostawa maszyny szorująco - czyszczącej z zestawem materiałów eksploatacyjnych":

Przedmiot zamówienia: Dostawa maszyny szorująco - czyszczącej z zestawem materiałów eksploatacyjnych
Kategoria: Dostawy
Tryb: zapytanie ofertowe
Rok przetargu: 2019
Numer referencyjny: LWK.BOA.273.15.2019
Data wszczęcia: 2019-06-13 (data wszczęcia postępowania)
Data rozpoczecia składania ofert: 2019-06-13 (data rozpoczecia składania ofert)
Termin składania: 2019-06-19 do godz. 13:00 (termin składania ofert)
Data zakończenia: 4 tygodnie od podpisania umowy (data zakończenia relaizacji umowy)
Status: realizacja
Pliki: