Wszczęte postępowanie "Zakup i dostawa tonerów na potrzeby projektu Od szkolenia do zatrudnienia - YEI, realizowanego w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży". Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. ":

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa tonerów na potrzeby projektu Od szkolenia do zatrudnienia - YEI, realizowanego w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży". Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Kategoria: Dostawy
Tryb: przetarg nieograniczony
Rok przetargu: 2019
Numer referencyjny: LWK.BOA.271.06.2019
Kod CPV: 30125120-8
Termin składania: 2019-05-24; godz. 12:00 (termin składania ofert)
Status: realizacja
Pliki: