Wszczęte postępowanie "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP":

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Kategoria: Dostawy
Tryb: zapytanie ofertowe
Rok przetargu: 2019
Numer referencyjny: LWK.BOA.273.08.2019
Kod CPV: 34110000-1
Termin składania: 2019-04-18 do godz. 15:45 (termin składania ofert)
Pliki: