Wszczęte postępowanie "Sukcesywna dostawa jaj w 2019 r. na potrzeby Środowiskowego Hufca Pracy w Nowej Soli.":

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa jaj w 2019 r. na potrzeby Środowiskowego Hufca Pracy w Nowej Soli.
Kategoria: Dostawy
Tryb: zapytanie ofertowe
Rok przetargu: 2019
Numer referencyjny: LWK.BOA.273.51.2018
Kod CPV: 03142500-3
Data wszczęcia: 2019-01-02 (data wszczęcia postępowania)
Data rozpoczecia składania ofert: 2019-01-02 (data rozpoczecia składania ofert)
Termin składania: 2019-01-08 godz. 10:00 (termin składania ofert)
Data zakończenia: 2019-12-31 (data zakończenia relaizacji umowy)
Status: realizacja
Pliki: