Wszczęte postępowanie "Sukcesywna dostawa warzyw i owoców w 2019 r. na potrzeby ŚHP w Nowej Soli i OSiW OHP w Międzyrzeczu":

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa warzyw i owoców w 2019 r. na potrzeby ŚHP w Nowej Soli i OSiW OHP w Międzyrzeczu
Kategoria: Dostawy
Tryb: zapytanie ofertowe
Rok przetargu: 2019
Numer referencyjny: LWK.BOA.273.50.2018
Kod CPV: 15300000-1
Termin składania: 2019-01-08 godz. 10:00 (termin składania ofert)
Status: realizacja
Pliki: