Wszczęte postępowanie "Sukcesywna dostawa mrożonek warzywno-owocowych w 2019 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnych: OSiW OHP w Zielonej Górze, ŚHP w Nowej Soli, OSiW OHP w Wiechlicach, OSiW OHP w Międzyrzeczu, OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich":

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa mrożonek warzywno-owocowych w 2019 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnych: OSiW OHP w Zielonej Górze, ŚHP w Nowej Soli, OSiW OHP w Wiechlicach, OSiW OHP w Międzyrzeczu, OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich
Kategoria: Dostawy
Tryb: zapytanie ofertowe
Rok przetargu: 2018
Numer referencyjny: LWK.BOA.273.47.2018
Kod CPV: 15330000-0, 15331170-9
Data wszczęcia: 2018-12-19 (data wszczęcia postępowania)
Termin składania: 2018-12-28 do godz. 13:00 (termin składania ofert)
Data zakończenia: 2019-12-31 (data zakończenia relaizacji umowy)
Pliki: