Wszczęte postępowanie "Sukcesywna dostawa warzyw i owoców w 2019 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnych: OSiW OHP w Zielonej Górze, ŚHP w Nowej Soli, OSiW OHP w Wiechlicach, OSiW OHP w Międzyrzeczu, OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich":

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa warzyw i owoców w 2019 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnych: OSiW OHP w Zielonej Górze, ŚHP w Nowej Soli, OSiW OHP w Wiechlicach, OSiW OHP w Międzyrzeczu, OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich
Kategoria: Dostawy
Tryb: zapytanie ofertowe
Rok przetargu: 2018
Numer referencyjny: LWK.BOA.273.46.2018
Kod CPV: 15300000-1
Termin składania: 2018-12-27; godz.: 11:00 (termin składania ofert)
Data zakończenia: 2019-12-31 (data zakończenia relaizacji umowy)
Status: realizacja
Pliki: