Wszczęte postępowanie "sukcesywna dostawa mięsa i przetworów mięsnych w 2019 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnych: OSiW OHP w Zielonej Górze, ŚHP w Nowej Soli, OSiW OHP w Wiechlicach, OSiW OHP w Międzyrzeczu, OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich. ":

Przedmiot zamówienia: sukcesywna dostawa mięsa i przetworów mięsnych w 2019 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnych: OSiW OHP w Zielonej Górze, ŚHP w Nowej Soli, OSiW OHP w Wiechlicach, OSiW OHP w Międzyrzeczu, OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich.
Kategoria: Dostawy
Tryb: przetarg nieograniczony
Rok przetargu: 2018
Numer referencyjny: LWK.BOA.271.33.2018
Kod CPV: 15100000-9, 151317700-2
Data wszczęcia: 2018-12-18 (data wszczęcia postępowania)
Data rozpoczecia składania ofert: 2018-12-18 (data rozpoczecia składania ofert)
Termin składania: 2018-12-28, godz. 10:00 (termin składania ofert)
Data zakończenia: 2019-12-31 (data zakończenia relaizacji umowy)
Status: realizacja
Pliki: