Wszczęte postępowanie "Sukcesywna dostawa pozostałych artykułów spożywczych w 2019 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnych: OSiW OHP w Zielonej Górze, ŚHP w Nowej Soli, OSiW OHP w Wiechlicach, OSiW OHP w Międzyrzeczu, OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich ":

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa pozostałych artykułów spożywczych w 2019 r. na potrzeby Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP i jednostek organizacyjnych: OSiW OHP w Zielonej Górze, ŚHP w Nowej Soli, OSiW OHP w Wiechlicach, OSiW OHP w Międzyrzeczu, OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich
Kategoria: Dostawy
Tryb: zapytanie ofertowe
Rok przetargu: 2018
Numer referencyjny: LWK.BOA.273.48.2018
Kod CPV: 15600000-4, 15800000-6, 15980000-1
Data wszczęcia: 2018-12-18 (data wszczęcia postępowania)
Termin składania: 2018-12-27 do godz.: 11:00 (termin składania ofert)
Data zakończenia: 2019-12-31 (data zakończenia relaizacji umowy)
Pliki: