Wszczęte postępowanie "Sukcesywna dostawa pieczywa świeżego i wyrobów piekarniczych w 2019 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP: OSiW OHP w Wiechlicach, ŚHP w Nowej Soli, OSiW OHP w Międzyrzeczu, OSiW OHP w Zielonej Górze oraz OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich ":

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa pieczywa świeżego i wyrobów piekarniczych w 2019 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP: OSiW OHP w Wiechlicach, ŚHP w Nowej Soli, OSiW OHP w Międzyrzeczu, OSiW OHP w Zielonej Górze oraz OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich
Kategoria: Dostawy
Tryb: zapytanie ofertowe
Rok przetargu: 2018
Numer referencyjny: LWK.BOA.273.42.2018
Kod CPV: 15810000-9
Termin składania: 2018-12-27; godz.: 10:00 (termin składania ofert)
Data zakończenia: 2019-12-31 (data zakończenia relaizacji umowy)
Status: realizacja
Pliki: