Wszczęte postępowanie "Uzupełnienie wyposażenia pokoi w internacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze.":

Przedmiot zamówienia: Uzupełnienie wyposażenia pokoi w internacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze.
Kategoria: Dostawy
Tryb: zapytanie ofertowe
Rok przetargu: 2018
Numer referencyjny: LWK.BOA.273.38.2018
Kod CPV: 39000000-2
Data wszczęcia: 2018-11-28 (data wszczęcia postępowania)
Data rozpoczecia składania ofert: 2018-11-28 (data rozpoczecia składania ofert)
Termin składania: 2018-12-03 (termin składania ofert)
Data zakończenia: 2018-12-21 (data zakończenia relaizacji umowy)
Status: realizacja
Pliki: