Wszczęte postępowanie ""Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz biurowego dla Centrum Edukacji Pracy Młodzieży w Zielonej Górze oraz dla Centrum Edukacji Pracy Młodzieży w Gorzowie Wlkp."":

Przedmiot zamówienia: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz biurowego dla Centrum Edukacji Pracy Młodzieży w Zielonej Górze oraz dla Centrum Edukacji Pracy Młodzieży w Gorzowie Wlkp."
Kategoria: Dostawy
Tryb: zapytanie ofertowe
Rok przetargu: 2018
Numer referencyjny: LWK.BOA.273.35.2018
Kod CPV: 30213000-5
Termin składania: 2018-11-16 godz. 10:00 (termin składania ofert)
Status: realizacja
Pliki: