Wszczęte postępowanie "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu biurowego dla Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy na potrzeby realizacji projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", program Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. ":

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu biurowego dla Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy na potrzeby realizacji projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI", program Gwarancje dla młodzieży. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Kategoria: Dostawy
Tryb: przetarg nieograniczony
Rok przetargu: 2018
Numer referencyjny: LWK.BOA.271.23.2018
Kod CPV: 30200000-1
Termin składania: 2018-07-05; godz. 11:00 (termin składania ofert)
Data zakończenia: 2018-07-31 (data zakończenia relaizacji umowy)
Status: realizacja
Pliki: