Wszczęte postępowanie "Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego MS Office 2016 na potrzeby realizacji projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu "Gwarancje dla Młodzieży"":

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego MS Office 2016 na potrzeby realizacji projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu "Gwarancje dla Młodzieży"
Kategoria: Dostawy
Tryb: zapytanie ofertowe
Rok przetargu: 2018
Numer referencyjny: LWK.BOA.273.16.2018
Kod CPV: 48700000-5
Data wszczęcia: 2018-06-27 (data wszczęcia postępowania)
Data rozpoczecia składania ofert: 2018-06-27 (data rozpoczecia składania ofert)
Termin składania: 2018-07-04 do godz. 12:00 (termin składania ofert)
Data zakończenia: 2018-07-31 (data zakończenia relaizacji umowy)
Status: realizacja
Pliki: