Wszczęte postępowanie "Zakup i dostawa tonerów na potrzeby projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży". Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. ":

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa tonerów na potrzeby projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży". Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Kategoria: Dostawy
Tryb: przetarg nieograniczony
Rok przetargu: 2018
Numer referencyjny: LWK.BOA.271.15.2018
Kod CPV: 30125120-8
Termin składania: 2018-04-27 godz. 12:00 (termin składania ofert)
Status: realizacja
Pliki: