Zgłoszenie do konkursu

Nazwa WK/CKiW zgłaszającej film: *
Link do strony internetowej z filmem: *
Tytuł filmu: *
Czas trwania filmu: *
Imię i nazwisko autora/ autorów filmu: *
Imię i nazwisko wychowawcy lub opiekuna uczestników, nr telefonu do kontaktu: *
Model telefonu komórkowego,na którym został nagrany film: *
Nazwa programu, za pomocą którego film został zmontowany: *

 

 

Poniższą informację poszczególna komenda wojewódzka/centrum podaje tylko raz:


Do I etapu wojewódzkiego zostało zgłoszonych filmów.