Aktualność "Wojewódzka Rada Młodzieży i laureaci konkursu Absolwent Roku - 2020"

dodano: 2020-09-11
W dniu 10 września 2020 r. w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie przedstawicieli i opiekunów Rad Młodzieży z jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP województwa lubuskiego. Uroczyste otwarcie spotkania rozpoczął Wojewódzki Komendant Lubuskiej WK OHP, który życzył zebranym udanego spotkania oraz owocnej nauki przy dzisiejszych ograniczeniach w warunkach epidemii. Spotkanie uczestników poprowadziła spec. ds. wychowania, kultury i sportu p. Sandra Wojtowicz. 
Celem zebrania były wybory do Wojewódzkiej Rady Młodzieży na rok szkolny 2020/2021. Uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w warsztatach integracyjnych i zapoznawczych prowadzonych przez wykwalifikowanych doradców zawodowych. Dalszym krokiem było  głosowanie na Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i Opiekuna WRM. Z pełnym entuzjazmem przedstawiali swoje przedsięwzięcia na rzecz swoich jednostek OHP oraz dla społeczności lokalnej. Dzięki zapoznaniu się, wymianie doświadczeń i informacji młodzież mogła poszerzyć swoją wiedzę w planowaniu pracy na rok szkolny oraz w realizowaniu przedsięwzięć. Po podpisaniu Regulaminu Wojewódzkiej Rady Młodzieży odbyło się uroczyste upamiętnienie chwili wyboru uczestników do WRM. 
Następnie odbyło się uroczyste wręczeniu dyplomów wraz z nagrodami laureatom Wojewódzkiego  konkursu Absolwent Roku – 2020. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Lubuskiej WK OHP oficjalnie przekazał młodzieży nagrody oraz życzył uczestnikom dalszej tak efektywnej aktywności w zajęciach szkolnych jak i pozaszkolnych.  Wszystkim zgromadzonym dziękujemy za przybycie.

spec. ds. wychowania, kultury i sportu
Sandra Wojtowicz

Zdjęcia:
Zdjęcie nr 1. Wojewódzki Komendant OHP rozpoczął Wojewódzką Radę Młodzieży.
Zdjęcie nr 2. Warsztaty integracyjne doradcy zawodowego z młodzieżą OHP.
Zdjęcie nr 3. Wybory do Wojewódzkiej Rady Młodzieży.
Zdjęcie nr 4. Uroczyste wręczenie nagrody laureatce w konkursie Absolwent Roku 2020 w kategorii Szkoła Podstawowa.
Zdjęcie nr 5. Uroczyste wręczenie nagrody laureatowi w konkursie Absolwent Roku 2020 w kategorii Szkoła Branżowa.


Galeria