Aktualność "Webinarium PLFWM"

dodano: 2021-01-14

W dniu 13.01.2021 r. odbyło się Webinarium dla Wnioskodawców PLFWM 2021. W spotkaniu online udział wziął pracownik Zespołu Programów Międzynarodowych Lubuskiej WK OHP.
Spotkanie rozpoczęło się od nakreślenia przez Narodową Instytucję Zarządzającą - głównych zasad Funduszu. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z zasadami konkursu 2021. W ich trakcie omówione zostały zasady formalne, finansowe i jakościowe, system składania wniosków Online FRSE oraz kryteria oceny. Każde szkolenie czy spotkanie organizacyjno-informacyjne zwiększa naszą wiedzę na temat zadań projektowych, które chcemy realizować wspólnie z młodzieżą i dla niej samej. Realizowane projekty i programy to świetna okazja dla naszych uczestników, aby być w kontakcie z rówieśnikami z innych krajów, poznawać ich sposób patrzenia na świat, a także powiększać swój kapitał społeczny i kulturowy.
Zespół Programów Międzynarodowych rok rocznie startuje w ogłaszanych przez IZ – Konkursach Wniosków i składane wnioski oceniane są pozytywne. Niestety w roku 2020 ze względu na stan pandemii i sytuację spowodowaną koronawirusem na świecie, zmuszeni byliśmy zrezygnować z zatwierdzonych do realizacji projektów.
Autor tekstu i zdjęć: Angelika Szajek - Koordynator Zespołu Programów Międzynarodowych
Zdjęcia:
1-2.     Pracownik w trakcie szkolenia
3.    Program spotkaniaGaleria