Aktualność "Uczestnicy OSiW OHP w Międzyrzeczu na "Ginących Zawodach""

dodano: 2019-07-16


Uczestnicy Ośrodka i Wychowania OHP w Międzyrzeczu w dniach 01.07.-13.07.2019 wzięli udział w kursach „Ginące Zawody”, które corocznie odbywają się  Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy.

 

Podczas dwutygodniowego kursu  Nasi uczestnicy zgłębiali wiedzę i nabywali umiejętności praktyczne  pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z zakresu brukarz- kamieniarz.

Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorców. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie
o zdaniu egzaminu nadające mu dodatkowe kwalifikacje.