Aktualność "Szkolenie on-line, pt. Skuteczne upowszechnianie, czyli jak w sposób efektywny pokazać rezultaty on - line realizowane przez FRSE"

dodano: 2020-05-21
Dnia 20.05.2020 roku odbyło się Webinarium, rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie, a uczestnikami z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt  mimo dużych odległości. Uczestniczył w nim jeden z naszych pracowników. Tematem  wirtualnego spotkania było „Skuteczne upowszechnianie, czyli jak w sposób efektywny pokazać rezultaty on-line”, którego realizatorem była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji , już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się. FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014 - 2020. Webinarium  prowadził Kamil Śliwowski - trener i animator, który specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w kontekście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności.  Autor gry edukacyjnej „Trzęsienie danych”, współautor raportów o otwartych zasobach edukacyjnych i stanie edukacji cyfrowej w Polsce dla UNESCO, Centrum Cyfrowego, Ośrodka Rozwoju Edukacji. Szkolenie on - line dotyczyło zapoznania się z zasadami analizowania danych w mediach społecznościowych i dobieranie do nich odpowiednich narzędzi komunikacji w sieci oraz zaangażowania odbiorców. Osobom uczestniczącym w szkoleniu przedstawiono najczęściej odwiedzane strony internetowe, czas poświęcony na media społecznościowe oraz możliwości zachęcania innych ludzi do realizacji programów europejskich. Szkolenie ukazało nam wiele nowych umiejętności, które zostaną wykorzystane w przyszłych projektach.


Karolina Głowacka
Spec. ds. wymiany międzynarodowej w Lubuskiej WK OHPZdjęcia:
Zdjęcie nr 1. Uczestniczenie i wykonywanie zadań z prowadzącym podczas szkolenia on-line.
Zdjęcie nr 2. Pracownik w trakcie szkolenia on-line.
Zdjęcie nr 3. Prowadzący przedstawił możliwość kontaktu po zakończonym szkoleniu on-line.Galeria