Aktualność "Szkolenie dla uczestników i absolwentów OHP pn. Obsługa wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT i innych wózków jezdniowych"

dodano: 2020-10-07
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze zorganizowała szkolenie pn. „Obsługa wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT i innych wózków jezdniowych” dla 10 uczestników 
i absolwentów OHP z województwa lubuskiego. Podczas kursu uczniowie zdobywali wiedzę na temat budowy wózków widłowych, zasad ich prawidłowego funkcjonowania, zasad BHP obowiązujących wszystkich pracowników mających styczność z wózkami widłowymi a także szczegółowych zarządzeń i przepisów prawa dotyczących obsługi tych pojazdów.
Z kolei część praktyczna poświęcona była nauce płynnej jazdy i obsłudze wózków widłowych w naturalnym środowisku. W tej części kursu na wózki widłowe przyszli operatorzy uczyli się posługiwać prawidłowo widłami - podnosząc i transportując przedmioty. 
Dnia 07.10.2020 r. odbył się egzamin końcowy przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego w Zielonej Górze. Uzyskanie uprawnienia przyczynią się do podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz ułatwią znalezienie zatrudnienia na rynku pracy. 

Joanna Orzechowska - Specjalista ds. rozwoju zawodowego


Zdjęcie 1. Uczestnicy kursu podczas egzaminu z części praktycznej.
Zdjęcie 2. Uczestnicy podczas egzaminu końcowego (część praktyczna).
Zdjęcie 3. Uczestnicy po zdanym egzaminie.Galeria