Aktualność "Szkolenie dla uczestników i absolwentów OHP pn. Obsługa wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT i innych wózków jezdniowych"

dodano: 2020-09-11
-
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze zorganizowała szkolenie pn. „Obsługa wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT i innych wózków jezdniowych”, który rozpoczął się 10.09.2020 r. w którym bierze udział 10 uczestników i absolwentów OHP z województwa lubuskiego. Podczas kursu uczniowie będą zdobywać  wiedzę na temat budowy wózków widłowych, zasad ich prawidłowego funkcjonowania, zasad BHP, obowiązujących wszystkich pracowników mających styczność z wózkami widłowymi a także szczegółowych zarządzeń i przepisów prawa dotyczących obsługi tych pojazdów.

Z kolei część praktyczna poświęcona jest nauce płynnej jazdy i obsłudze wózków widłowych w naturalnym środowisku. W tej części kursu na wózki widłowe przyszli operatorzy uczą się posługiwać prawidłowo widłami - podnosząc i transportując przedmioty. 

Uzyskanie uprawnienia przyczynią się do podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz ułatwi znalezienie zatrudnienia na rynku pracy. Kurs na wózki widłowe zakończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzającym zdobytą wiedzę. 


 Joanna Orzechowska


Zdjęcie: Uczestnicy kursu podczas zajęć teoretycznych.