Aktualność "Światowy Dzień I Pomocy w OSiW Wiechlice"

dodano: 2019-09-16
-

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, został ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, obchodzony w drugą sobotę września w bieżącym roku przypada na 14 września. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Pomysłodawcy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków.

W związku z tym na zaproszenie Kierownictwa Ośrodka przyjechał do nas Pan Marek Kruszewski pracownik służby zdrowia, wieloletni ratownik medyczny i przeszkolił naszą młodzież. Podczas części teoretycznej Pan Marek mówił młodym ludziom, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia oraz jak wiele jest w społeczeństwie zachowań ryzykownych skutkujących wypadkami.

Potem przyszła kolej na szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy wiechlickiego OSiW dowiedzieli się jak ochronić życie lub zdrowie poszkodowanego oraz zminimalizować niekorzystne następstwa wypadku, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Po teorii przyszedł czas na zajęcia praktyczne. Każdy chętny miał możliwość pod fachowym okiem instruktora przećwiczyć masaż serca i sztuczne oddychanie na fantomie. Wszystkie błędy były na bieżąco korygowane przez Pana Marka. Szkolenie było bardzo potrzebne młodzieży. Odświeżanie i powtarzanie takiej wiedzy sprzyja jej utrwalaniu.

Na zakończenie zajęć Pan Marek przekazał młodzieży plansze z instrukcjami jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. Ilustracje zawisły w gablocie w internacie i pewnie będą tam dłuższy czas, ponieważ teraz każdy może przeczytać jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy.

 

 

 

Tekst: Grzegorz Sasin – pedagog

Foto: Patrycja Zarzycka – kierownik internatu

 

Opis zdjęć:

Zdjęcie nr 1.  Na początek trochę teorii

Zdjęcie nr 2.: Fachowy instruktaż

Zdjęcie nr 3. Pedagog też może potrzebować pomocy

Zdjęcie nr 4. Na koniec ćwiczenia na fantomie

Zdjęcie nr 5.: Plansze z instruktażoweGaleria