Aktualności

RELACJE RÓWIEŚNICZE W DOBIE PANDEMII

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w momencie wprowadzenia  nauczania zdalnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Na platformie społecznościowej Fa...

Konkurs fryzur

W listopadzie kolejny raz młodzież w całym kraju przestała uczyć się stacjonarnie i rozpoczęła naukę w formie zdalnej. Nasi instruktorzy praktycznej nauki zawodu postanowili, że również poprowadzą dla młodzi...

Kurs operatora programisty CNC w Gorzowie Wlkp

We wrześniu i w październiku 2020 roku dziesięcioosobowa grupa absolwentów OHP brała udział w szkoleniu „Operator programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”.  Zajęcia, zarówno teor...

Kurs zawodowy: Kelner z elementami baristy

Dnia 16.11.2020 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe pn. „Kelner z elementami baristy” zorganizowane przez CEiPM w Zielonej Górze. Uczestnicy pod bacznym okiem instruktora w pierwszej części szk...

Słodki kurs cukierniczy zakończony wielkim sukcesem

W dniach 12 – 20.11.2020 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli odbyło się szkolenie zawodowe pn. „Cukiernik – poziom podstawowy” zorganizowany przez Lubuską Wojewódzką...

Kurs pn. Cukiernik: poziom podstawowy 12.11.2020- 20.11.2020

Dnia 12.11.2020 r. rozpoczęliśmy pierwszą część szkolenia zawodowego pn. „Cukiernik – poziom podstawowy” zorganizowany przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze.  W kursie bi...

Kurs pn. Stylista fryzur z elementami wizażu 12.11.2020-27.11.2020

Dnia 12.11.2020 r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe pn. „Stylista fryzur z elementami wizażu” zorganizowane przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze.  W kursie biorą udział uczes...

Wizyta w Schronisku dla zwierząt

Przedstawiciele II klasy Branżowej Szkoły I Stopnia przy Ochotniczym Hufcu Pracy w Żarach wraz z wychowawcą odwiedzili Schronisko dla zwierząt. Przywieźliśmy ze sobą zgromadzone wcześniej dary dla...

Po ten kwiat czerwony

W październiku dwoje uczestników 4-5 OSiW w Nowej Soli wzięło udział w V Przeglądzie Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP. Wystąpili jako duet „Tacy Inni”. Patrycja i Damian to uczniowie klasy...

Wycieczka uczestników OSiW Wiechlice do Dębu Chrobry

Dąb Chrobry – dąb szypułkowy, jeden z najstarszych dębów w Polsce, pomnik przyrody. Znajduje się w pobliżu rezerwatu przyrody Buczyna Szprotawska w Borach Dolnośląskich w okolicy Piotrowic. Wiek ...