Aktualności

Rekrutacja do wschowskiego Hufca Pracy

Wakacje to czas w trakcie, którego uczniowie odpoczywają od obowiązku szkolnego i ładują akumulatory do wzmożonego wysiłku umysłowego w nowym roku szkolnym. Jest to także czas nieustającej akcji rekru...

Promocja OSiW Wiechlice we współpracy ze środowiskiem lokalnym

Dla młodzieży jest czas wakacji, czyli odpoczynku i ładowania akumulatorów przed nowym rokiem szkolnym. Mimo tego, że jest dopiero połowa wakacji, działania promocyjne w ramach rekrutacji do OSiW Wiec...

Szkolenie z inicjatywy własnej pn. "Wykorzystanie nowoczesnych metod informatycznych w poszukiwaniu zatrudnienia"

W dniach 23 - 24.07.2020 r. w LWK OHP w Zielonej Górze odbyło się szkolenie z inicjatywy własnej zorganizowane przez CEiPM w Zielonej Górze. pn. "Wykorzystanie nowoczesnych metod informatycznych w poszukiw...

Rekrutacja do OHP.

Podczas wizyty monitorującej u pracodawcy, Wioleta Skotnicka i Joanna Orzechowska wraz z uczestnikiem Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze, promowali oraz prowadzili działania rekrutacyjne ...

Rekrutacja na rok szkolny 2020-2021 w Strzelcach Krajeńskich

Okres wakacyjny może nie jest najlepszym momentem z perspektywy ucznia do rozmyślań o kontynuacji dalszego kształcenia, ale kadra jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP pomaga uświadomić młodzieży, że wyb...

Nowosolski OSiW w trakcie akcji rekrutacyjnej

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli prowadzi akcję rekrutacyjną. Mimo trudności spowodowanych  panującą pandemią i brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu z absolwentami szkoły podsta...

Egzaminy zawodowe we Wschowie

W dniach  02.07.2020 r. - 03.07.2020 r.  uczestnicy wschowskiego hufca pracy przystąpili do praktycznej części egzaminu zawodowego w zawodach kucharz i sprzedawca. Egzamin odbywał się w I Ze...

Egzaminy kwalifikacyjne III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w Żarach

W dniach 02 i 03 lipca 2020 r. uczestnicy Żarskiego Hufca Pracy ( III klasa Branżowa Szkoła I Stopnia) w zawodach kucharz i fryzjer przystąpili  do egzaminu zawodowego – części praktyczne...

Zakończenie roku szkolnego w OSiW

26 czerwca 2020 r. zakończył się rok szkolny 2019/2020. Po ciężkiej pracy, nasi uczestnicy doczekali się upragnionych wakacji.Tym razem w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli nie odbyło się uroczyste z...

Uroczyste pożegnanie roku szkolnego

Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. 26 czerwca 2020 r. w OSiW OHP Strzelcach Krajeńskich oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny. Dla niektórych był on trudny, dla innych pełen wyzwań i s...