Aktualność "Spotkanie partnerskie z przedstawicielami instytucji Bildungswerk BAU w LWK OHP"

dodano: 2018-12-14
-

26 listopada 2018 r. Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze zorganizowała spotkanie partnerskie z przedstawicielami instytucji Bildungswerk BAU (BiW BAU, Niemcy, Erfurt). Jest to instytucja, która na zlecenie organów państwowych i prywatnych realizuje w Niemczech staże zawodowe, szkolenia, wymiany w zakresie zawodów budowlanych i pokrewnych.

Z myślą o uczestnikach OHP i młodzieży uczącej się w szkołach na terenie województwa lubuskiego Wojewódzka Komenda OHP nawiązała współpracę z BiW BAU we wspomnianych wyżej obszarach. Efektem spotkania będzie wspólne przygotowanie projektu związanego z mobilnością naszej młodzieży i stażami zawodowymi w branży budowlanej w Niemczech.

 

Przygotowała: Marta Betka

Autor Zdjęć: Krzysztof Badach - Rogowski

Zdjęcia:

Zdjęcie 1: prezentacja warsztatów elektrycznych w OSiW Zielona Góra.

Zdjęcie 2: przedstawiciele Lubuskiej WK i BiW BAU podczas ustaleń dot. dalszej współpracy.

Zdjęcie 3: podpisanie porozumienia o współpracy przez Komendanta Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Pana Piotra Barczaka (po lewej) i przedstawiciela BiW BAU Pana Martena WIntera (po prawej).

Zdjęcie 4: uczestnicy spotkania: kierownicy jednostek organizacyjnych OHP, przedstawiciele lubuskich szkół.Galeria