Aktualność "Rozpoczęcie zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia""

dodano: 2019-04-19
-

W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”  w dniu 15.04.2019 roku w Hufcu Pracy we Wschowie rozpoczęły się zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego indywidualnego z uczestnikami projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych  „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” . Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-24 lat, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą  w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach zajęć z doradcami beneficjenci otrzymują wsparcie motywacyjno- doradcze oraz opracowywany jest indywidualny plan działania. W następnym etapie odbędą się zajęcia grupowe, a także warsztaty z poszukiwania pracy.

Paulina Płonka

 

 

Zdjęcie nr 1. opiekunka projektu z uczestnikiem przy wypełnianiu dokumentów