Aktualność "Rozpoczęcie staży zawodowych uczestników w ramach projektu Od szkolenia do zatrudnienia-YEI"

dodano: 2019-10-23

W Hufcu Pracy we Wschowie realizowany jest projekt „ Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, który potrwa do końca grudnia 2019 r. Uczestnicy projektu po uzyskaniu kwalifikacji na kursie zawodowym „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego” rozpoczęli staże zawodowe u lokalnych pracodawców.  Beneficjenci projektu w najbliższym czasie zdobędą pierwsze doświadczenia zawodowe poszerzając jednocześnie dotychczas zdobytą wiedzę. Celem projektu jest uzyskanie przez młodzież w wieku 18 – 24 lata kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się.

 

 

                                                                                         Autor tekstu: Paulina Płonka – opiekun grupy w HP Wschowa