Aktualność "Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021"

dodano: 2020-09-03
Dnia 1.09.2020 (wtorek) w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich o godz. 10:00 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2020/2021 dla klas VII i VIII. Oprócz młodzieży na rozpoczęciu obecni byli: Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP Krzysztof Woźniak, wychowawca klasy VIII  Paweł Darowski, wychowawczyni klasy VII Maria Spławska, Z-ca Kierownika Dorota Ziętek, instruktorzy zawodu Ewa Węglarz i Zdzisław Szpiganowicz, wychowawcy Ewa Radek i Cezary Król oraz Pedagog Monika Jastrzębska. Po uroczystym przywitaniu zgromadzonych osób i oficjalnym rozpoczęciu Roku Szkolnego 2020/2021, poruszone zostały kwestie organizacyjne oraz aktualna sytuacja  w szkolnictwie związana z COVID 19. Poinformowano młodzież o podstawowych środkach ostrożności tj. noszeniu maseczek, trzymaniu dystansu, obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz innych koniecznych środkach higieny osobistej i zbiorowej. Jednocześnie wychowawcy klas poinformowali, że wszystkie zajęcia poza wychowaniem fizycznym będą się odbywać w tym samym pomieszczeniu. Uczniowie zostali powiadomieni  o tym w których klasach będą się odbywały ich zajęcia, w jakich godzinach oraz kto będzie ich wychowawcą, instruktorem zawodu i wychowawcą w internacie. W związku z sytuacja epidemiczną apel był krótki i merytoryczny. Kierownictwo i nauczyciele życzyli uczniom sukcesów w nowym roku szkolnym.Autor  tekstu: Cezary Król -Wychowawca OSiW w Strzelcach Kraj.


Zdjęcia:

Zdjęcie nr 1. Powitanie młodzieży
Zdjęcie nr 2. Rozpoczęcie roku szkolnego w OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich


Galeria