Aktualność "Rekrutacja uczestników do OSiW Wiechlice"

dodano: 2019-07-31
-

Dla młodzieży jest to czas wakacji, czyli odpoczynku i ładowania akumulatorów przed nowym rokiem szkoleniowym. Mimo wakacji działania promocyjne w ramach rekrutacji do OSiW Wiechlice nie zwalniają tempa.

W minionym miesiącu pracownicy OSiW Wiechlice promowali nasz Ośrodek w terenie. Zostały rozwieszone plakaty promocyjne w miejscach ogłoszeniowych we wsiach i w mniejszych miasteczkach, w gminach sąsiadujących z Wiechlicami. Oprócz tego pozostawiane były ulotki w sklepach.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach rekrutuje młodzież do klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz do klas I, II, III Szkoły Branżowej I stopnia.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do OSiW Wiechlice można uzyskać pod numerami telefonów 68-376-22-55, 509-591-711.

 


Tekst: Grzegorz Sasin - pedagog,

Foto: Jacek Sobczyński.

 

Zdjęcia:

 

Zdjęcie nr 1. Plakat umieszczony na tablicy informacyjnej w miejscowości: Wrzesiny.

Zdjęcie nr 2. Plakat umieszczony na tablicy informacyjnej w miejscowości: Lubomyśl.

Zdjęcie nr 3. Plakat umieszczony na tablicy informacyjnej w miejscowości: Chotków.

Zdjęcie nr 4. Plakat umieszczony na tablicy informacyjnej w miejscowości: Marcinów.
Galeria