Aktualność "Rekrutacja na rok szkolny 2020-2021 w Strzelcach Krajeńskich"

dodano: 2020-07-22
-
Okres wakacyjny może nie jest najlepszym momentem z perspektywy ucznia do rozmyślań o kontynuacji dalszego kształcenia, ale kadra jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP pomaga uświadomić młodzieży, że wyboru należy dokonać jak najszybciej.
Jak co roku szeroką ofertę kształcenia proponują Ochotnicze Hufce Pracy, dotyczy ona zarówno szkoły podstawowej  z klasami z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy  (w naszym przypadku  kucharz i piekarz), jak i Szkoły Branżowej I st., gdzie wachlarz możliwości kształcenia jest dużo szerszy.
Pomimo trudności spowodowanych sytuacją pandemii, a co za tym idzie ograniczonymi możliwościami kontaktu bezpośredniego akcja rekrutacyjna o szerokim zakresie rozpoczęła się już w miesiącu marcu i trwa do chwili obecnej. 
Działania rekrutacyjne podzielone są na etapy: praca ciągła w promowaniu oferty jednostki OHP, bieżące działania promocyjne oraz indywidualne spotkania z młodzieżą.
Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności kadra Ośrodka Szkolenia i Wychowania, a w szczególności pedagog uczestniczyła w wielu spotkaniach z kandydatami do uczestnictwa w OHP oraz ich rodzicami i opiekunami, a także pracodawcami.
W ramach akcji rekrutacyjnej cała kadra pedagogiczna OSiW OHP w Strzelcach Kraj.   współorganizowała promocję OHP w terenie, dostarczając ulotki oraz plakaty do bliższych i dalszych miejscowości nie tylko naszej gminy . 
Ulotki informacyjne i plakaty umieszczone zostały w strategicznych miejscach poszczególnych miejscowości na tablicach informacyjnych, słupach ogłoszeniowych i w sklepach.
Celem działań było dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców.
Także banery zachęcające do podjęcia nauki zawodu poprzez rekrutację do jednostek OHP zawisły w widocznych miejscach przy Ośrodku w Strzelcach Kraj.
Nieoceniony udział w promocji OSiW OHP w Strzelcach Kraj. mają nasi absolwenci, którzy promują Ośrodek w środowisku lokalnym.Autor tekstu: Ewa Radek 
Autor zdjęć: Cezary Król, Magdalena Borek


Zdjęcia:

Zdjęcia nr 1. Akcja rekrutacyjna – tablica ogłoszeń gminy Strzelce Kraj.
Zdjęcia nr 2. Słup ogłoszeniowy w Gorzowie Wlkp.
Zdjęcia nr 3.  Akcja rekrutacyjna – Orlik w Gorzowie Wlkp.Galeria