Aktualność "Przygotowania do egzaminów praktycznych w Hufcu Pracy we Wschowie"

dodano: 2020-06-18
Od dnia 1.06.2020 r. zostały wznowione zajęcia praktyczne dla uczniów klas III Branżowej Szkoły I stopnia. Uczestnicy wschowskiego Hufca Pracy uczący się w klasach programowo najwyższych przygotowują się do praktycznej części egzaminu zawodowego podczas zajęć u pracodawców.
W bieżącym roku do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpią elektrycy, fryzjerzy, sprzedawcy, mechanicy pojazdów samochodowych, kucharze oraz stolarze. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzona w formie testu natomiast część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.
Uczestnicy po zdobyciu kwalifikacji i z bagażem doświadczeń, zapewne będą odpowiedzialnymi i dobrymi pracownikami. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie młodzieży do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Autor tekstu: Dorota Adamczyk - wychowawca  
Autor zdjęć: Paulina Płonka - wychowawca
Zdjęcie nr 1. Zajęcia praktyczne w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
Zdjęcie nr 2. Przygotowania do egzaminu  w zwodzie mechanik.
Zdjęcie nr 3. Przygotowania do egzaminu w zawodzie fryzjer.


Galeria