Aktualność "Powiatowe Targi Zawodowe we Wschowie"

dodano: 2019-10-14
-
Dnia 11.10.2019r. w  I Zespole Szkół we Wschowie odbyły się Powiatowe Targi Zawodowe pn. „Dobry zawód otwiera wiele drzwi”. Współorganizatorem targów było  CEiPM w Zielonej Górze, które przeprowadziło konkurs zawodoznawczy.  Stoisko LWK OHP tłumnie oblegała młodzież uczestnicząca w targach.

Pracownicy CEiPM informowali młodych ludzi o możliwościach zatrudnieniowych w regionie, a zainteresowani planowaniem własnej kariery zawodowej umawiali się na indywidualne porady u doradców zawodowych, którzy będą pełnili dyżury w Środowiskowym Hufcu Pracy we Wschowie.
Targi pokazały wielkie zapotrzebowanie młodzieży na wiedzę z zakresu rynku pracy i planowania własnej kariery zawodowej.

Joanna Orzechowska
Zdjęcia:
Zdjęcie 1,2: Stoisko CEiPM w Zielonej Górze.
Zdjęcie 3: Uczestnicy targów.


Galeria