Aktualność "Narada zespołu kierowniczego z pracownikami merytorycznymi w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze"

dodano: 2019-03-13
-

W dniu 12 marca 2019 r. odbyła się narada zespołu kierowniczego z pracownikami merytorycznymi w  Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze. W trakcie narady omówiono realizację kontynuacji projektu „Od szkolenia do zatrudnia – YEI” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”. Celem było przeanalizowanie założeń i koncepcji dalszej współpracy w projekcie. Wojewódzki Komendant OHP, Pan Piotr Barczak przedstawił cel spotkania oraz utwierdził w przekonaniu jak ważne jest to dla młodzieży przedsięwzięcie. Dyrektor Pionu Merytorycznego, Pani Natalia Kuliczkowska omówiła zagadnienia, które będą poruszane podczas narady. Następnie wojewódzki koordynator projektu, Pani Sandra Wojtowicz przekazała informacje dot.: wyznaczenia osób odpowiedzialnych za wykonanie konkretnych czynności, harmonogramu realizacji projektu, planu pracy na kolejne miesiące, działań realizowanych w ramach projektu. Narada zakończyła się ogromnym sukcesem oraz chęcią do zrealizowania wyznaczonego projektu.


Sandra Wojtowicz

Zdjęcia:
Zdjęcie nr 1 i 2. Wojewódzki Komendant OHP, Pan Piotr Barczak otwierający naradę.
Zdjęcie nr 3. Przedstawiciele jednostek organizacyjnych podczas narady.
Zdjęcie nr 4. Wojewódzki koordynator projektu "Od szkolenia do zatrudnienia" Pani Sandra Wojtowicz omawiająca realizację projektu.Galeria