Aktualność "Narada kierownicza w Lubuskiej WK OHP z przedstawicielami Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze"

dodano: 2018-11-19
-

 

W dniu 16 listopada br. roku w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP odbyło się spotkanie kadry kierowniczej. Gośćmi spotkania byli: Pan Jerzy Łaboński – Okręgowy Inspektor Pracy oraz Krzysztof Kozak - przedstawiciel OIP.

Spotkanie składało się z dwóch części. Tematem pierwszej części spotkania było podsumowanie współpracy PIP i OHP dotyczącej  zapewnienia skutecznej ochrony stosunku pracy oraz zdrowia młodzieży podejmującej zatrudnienie, a także przeciwdziałanie jej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Spotkanie było wynikiem z zawartego porozumienia  w dniu 8 czerwca 2005 pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy i Komendantem Głównym Ochotniczych Hufców Pracy w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i OHP.  

Goście mieli możliwość zwiedzania warsztatów Lubuskiej WK OHP, w tym warsztatu kucharskiego, gdzie w tym czasie  realizowany był kurs w zakresie „Ginących zawodów” w zawodzie cukiernik.

Druga część narady dotyczyła spraw bieżących w zakresie realizowanych projektów oraz podsumowania wyników kształcenia i wychowania młodzieży.

Miłym akcentem spotkania była degustacja wyrobów cukierniczych min.: ciast, mufinek, faworków przygotowanych przez młodzież kursu.

 

Sylwia Podlasińska

 

Zdjęcia:

Zdjęcie nr1. Uczestnicy narady kadry kierowniczej.

Zdjęcie nr2. (Od prawej)  Komendant Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Pan Piotr Barczak, Okręgowy inspektor Pracy Pan Jerzy Łaboński, Przedstawiciel OIP Pan Krzysztof Kozak

Zdjęcie nr3. (Od prawej)  Okręgowy inspektor Pracy Pan Jerzy Łaboński wręczający dyplom Kierownikowi OSiW w Strzelcach Kraj. Panu  Krzysztofowi Woźniakowi,  Przedstawiciel OIP Pan Krzysztof Kozak i Komendant Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Pan Piotr Barczak

Zdjęcie nr4. (Od prawej)  specjalista ds. kształcenia Pani Sylwia Podlasińska, Okręgowy inspektor Pracy Pan Jerzy Łaboński oraz przedstawiciel OIP Pan Krzysztof KozakGaleria